MagyarHU

ADATVÉDELMI POLITIKA

Adatkezelési vezető

Az Önök személyes adatainak adatkezelési vezetője az EXPONENTIS j.d.o.o. bejegyzett székhellyel a Široka ulica 3, Batrina, 35410 Nova Kapela, Horvát Köztársaság címen, OIB 76690229448.

Ez az adatvédelmi politika kizárólag a felhasználó személyes adataira vonatkozik, amelyeket gyűjtünk és feldolgozunk az alábbi webhelyek útján www.musicwithoutlimits.eu, www.musicwithoutlimits.net és www.musicwithoutlimits.me.

A személyes adat az minden olyan adat, amely magánszemélyre vonatkozik, akinek a személyazonossága megállapításra került vagy megállapítható, közvetlenül vagy közvetetten.

Az adatfeldolgozás az bármely személyes adatokon elvégzett művelet, mint például a személyes adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, a személyes adatokba való betekintés vagy a személyes adatok átvitele.

Ezt a Politikát nem alkalmazzuk az anonim adatokra vonatkozóan. Az anonim adat az afféle adat, amelyet nem lehet összekötni egy meghatározott magánszeméllyel.

A sütik használatáról

A www.musicwithoutlimits.eu, www.musicwithoutlimits.net és a www.musicwithoutlimits.me webhelyek ún. cookie („sütiket“) használnak kizárólag arra, hogy megjegyezzék mely preferált nyelveket választottak ezek a webhelyek böngészésére.

Azon sütikről, amelyeket az említett webhelyeken harmadik személyek tesznek ki, kérem olvassa el az „Önökről szóló adatok, amelyeket a weboldalaink útján harmadik személyek gyűjtenek” című szakaszt.

Hogyan gyűjtjük az Önök személyes adatait

Az EXPONENTIS j.d.o.o. feldolgozza az Önök személyes adatait, többek között az alábbi esetekben:

 • hogyha közvetlenül lép velünk kapcsolatba pl. a www.musicwithoutlimits.eu, www.musicwithoutlimits.net és www.musicwithoutlimits.me internetes oldalon feltüntetett e-mail címek útján
 • hogyha az Önök adatait más forrásokból kaptuk (pl. az üzleti címek közvetítőjétől)

Hogyha más személy nevében nyújt adatokat, gondoskodnia kell arról, hogy azon személy ismertetve van-e jelen adatvédelmi szabályokról mielőtt ezt megtenné. Hogyha Ön 16 évnél fiatalabb kérem, hogy a szülők vagy a gyám nélkül semmilyen adatot se adjon ki.

Kérjük, segítsen, hogy frissítsük az Önök adatait oly módon, hogy minden kapcsolata vagy preferenciái változásáról kiértesít bennünket.

Önökről szóló adatok, amelyeket a weboldalaink útján harmadik személyek gyűjtenek

A www.musicwithoutlimits.eu, www.musicwithoutlimits.net és www.musicwithoutlimits.me internetes oldalakon a statisztikai feldolgozás és a legjobb felhasználói tapasztalat nyújtása végett a Google Analytics és a Facebook pixel integrációs rendszereket használjuk. Ezek a rendszerek az Önök számítógépére saját sütiket tesznek, amelyekre nincs hatásunk.

Azon adatok, amelyek jelen eszközökön keresztül rendelkezésre állnak nem szolgálhatnak arra, hogy közvetlenül vagy közvetetten megállapítsuk az Önök személyazonosságát és ezért jelen adatvédelmi és társadalompolitika értelmében az Exponentis j.d.o.o. anonim adatoknak tekinti őket. Ahhoz, hogy megtudja, hogy a Google és a Facebook mely módokon használja az Önök adatait kérem ellenőrizze, hogy e kettő szerviz mely adatvédelmi politikát használ.

Mely adatok gyűjthetőek Önökről

Az alábbi adatfajtákat gyűjthetjük Önökről:
Elérhetőség: név, cím, kapcsolat, e-mail cím, fax szám.

Hogyan lehet felhasználni az Önök adatait

A személyes adatok használata az EU személyes adatok védelméről szóló előírások értelmében a jogalapok egyike által igazolt kell, hogy legyen, s mi kötelesek vagyunk jelen szabályokban megállapítani a személyes adatok minden felhasználását.

Ügyfélszolgálat és marketing – a kérdések megválaszolására, valamint a hírek és az ajánlatok biztosítására

Hogyan őrizzük az Önök adatait

Különböző biztonsági intézkedéseket használunk, beleszámítva a titkosítást és a hitelesítést, hogy megvédjük és megtartsuk az Önök adatainak biztonságát, integritását és elérhetőségét.

Többek között az alábbi intézkedéseket is használjuk:

 • az Önök adataihoz való szigorúan korlátozott hozzáférés a „szükséges ismeret” elve szerint és kizárólag oly célokra, amelyekről tájékoztatva vannak,
 • az összegyűjtött adatok biztonságos továbbítása,
 • egy tűzfal telepítése az IT rendszerekre az illetéktelen hozzáférés tiltása céljából és
 • az IT rendszerekhez való hozzáférés folyamatos nyomon követése a személyes adatokkal való visszaélés felderítése és megakadályozása érdekében.

Meddig tároljuk az Önök személyes adatait

A személyes adatokat csak oly hosszú ideig tároljuk és feldolgozzuk amennyi szükséges a meghatározott legitim cél elvégzéséhez, kivéve, hogyha érvényes előírásokkal egyes célokra nincsen előírva az őrzés hosszabb időtartama. Abban az esetben, hogyha hozzájárulást ad a marketinghez, az adatokat olyan hosszú ideig őrizzük, míg a hozzájárulás visszavonásra nem kerül. Az elutasított ajánlatok esetében, ahol nem történt meg a marketinghez való hozzájárulás megadása, az ajánlattal kapcsolatos adatokat egy évig őrizzük s abban az esetben, hogyha kéri tőlünk a törlést, ugyanazok azonnal ki lesznek törölve.

A már nem szükséges személyes adatokat visszavonhatatlanul névtelenítik vagy biztonságos módon megsemmisítik.

Hogyan lépjen velünk kapcsolatba, az Önök adatvédelmi jogai és az adatvédelmi hatóság felé való kifogásemelés joga

Hogyha bármely kérdése van az Önök adatainak felhasználásával kapcsolatban lépjen velünk kapcsolatba a zastita.podataka@exponentis.pro e-mail címen. Jogában áll:

 • kérni, hogy kiegészítő információkat nyújtsunk az Önök adatai felhasználásának módjáról,
 • hogy megkapja az Ön által megadott személyes adatokból készített másolatot,
 • átvenni az Önökről szóló személyes adatokat, amelyeket egy rendszeresített, általánosan használt és géppel olvasható formátumban adtak át nekünk s hogy ezen adatokat – ahol ugyanaz technikailag lehetséges – akadálytalanul átadjuk más adatkezelési vezetőnek, hogyha az Önök adatainak a feldolgozása az Ön hozzájárulásán alapul s automatizált módon folytatódik,
 • kérni az összes nálunk lévő pontatlan adatok frissítését,
 • kérni oly adatok törlését, amelyek felhasználására már nincs meg a törvényi jogalap,
 • oly esetekben, ahol a feldolgozás hozzájáruláson alapul s minden közvetlen marketinggel kapcsolatos, jogában áll visszavonni a hozzájárulását a jövőbeni ily módon meghatározott feldolgozáshoz,
 • kifogást tenni minden feldolgozásra [beleértve a profilalkotást is], amely az Ön specifikus helyzete miatt jogos érdeken alapul kivéve, hogyha az ilyen feldolgozás elvégzésének okai erősebbek a személyi adatvédelemre való jogtól,
 • kérni tőlünk, hogy korlátozzuk az Ön adatainak felhasználási módját, pl. amíg a kifogás feldolgozásra kerül.